GIRON

The videos and the still images of Liselotte Wajstedt explore the history and the future of the northern city of Kiruna. Given the imminent relocation of the entire city, due to the continued expansion of the mining industry, the key source of the city’s initial growth, Wajstedt’s works emerge as meditations upon the life – and death – of cities, of the intricate stratifications of past, present and future, played in people’s memories and fantasies as well as in the cityscape itself. (Text av Jan-Erik Lundström, Curator)

“When you walk near the walls of Marozia, it may happen, when you least expect it, that you see a crack , an opening through which you are offered a view of a completely different city, a city which, in the next moment has, again, disappeared. Marozia does consist of two cities; the city of the rats and the city of the swallows. Both take turns yet the relationship between them does not change; the second is the one which is being disentangled from the first.” 
Italo Calvino, Invisible Cities

GIRON
En film ur mitt dokumentärfilmsprojket ”Kiruna – Rymdvägen”
Filmen handlar om Kirunas dåtid, nutid och framtid. Filmen berättas i tre sektioner; Old Giron som berättar om Kirunas historia hur namnet Kiruna kom till av att de båda fjällen Luossavaara och Kiirunavaaras toppar såg ut som två fjällripor som satt och talade med varanda.
Good Bye Ullspiran berättar mitt Kiruna och mina minnen från det område som ska rivas först, Inspirerat av en text ur Italo Calvinos De osynliga städerna. Sista sektionen handlar om Kirunas nutid och framtid: Kiruna – Rymdvägen.

Citat:
”När man går tätt intill Marozias husväggar, kan det dock hända, när man minst anar det, att man får se en springa öppna sig och man får syn på en helt annan stad, som i nästa ögonblick är försvunnen igen.”
Marozia består av två städer; råttornas och svalornas städer, båda växlar i tiden
Men förhållandet mellan dem ändras inte; den andra är den som håller på att lösgöra sig från den första.” ur: De osynliga städerna, Italo Calvino