BROMSGATAN

What happens in the spaces between place and person? Between places and human history? And the place and its memory?
My hometown Kiruna is going to be razed and relocated.

The old company town Bolagsområdet, where I grew up, will collapse down into the underground because the bedrock is breaking below, from a century of ore mining. In 2015, I filmed the Ullspiran area while it was being razed, documenting the last family moving out. Inside their apartment, I found traces of lives lived there. When we know we have to move, when faced with the fact, we abandon our sense of belonging. We gradually accept reality and the dust collected in the corners lose their significance.

swedish:
Vad händer i mellanrummet mellan plats och människa? Mellan platsen och den mänskliga historien? Eller med platsens minne?

Min hemstad Kiruna ska rivas och flyttas. Hela Bolagsområdet där jag vuxit upp ska falla ner i gropen.
Jag har filmat på området Ullspiran medan det revs 2015, filmade bland annat den sista familjen som flyttade ut från gårdarna. Jag gick in i lägenheten och fann spår av levda liv:
När vi vet att vi måste flytta, när faktumet står för dörren ger vi upp känslan för vårt hem. Då sker ett stegvis accepterande; till slut betyder dammen i hörnet inte någonting.

Distribuerad av Filmform, Stockholm