The Lost One

The Lost One is on a Tour:

ALTA MUSEUM

wajstedt_hi-res_srgb_dsc2891_red

Alta museum viser installasjonen The Lost One av den samiske kunstneren Liselotte Wajstedt i perioden 18. januar – 28. mars 2016.

I installasjonen The Lost One formidler Liselotte Wajstedt sin mormors historie. Verket handler om en elsket mormor og hennes omveltende livsvalg. I prosessen oppdager Wajstedt nye sammenhenger i familiehistorien, sammenhenger som også berører samisk historie og allmennmenneskelig spørsmål. I verket veves det gamle og det nye og formidles sensitivt i en muntlig fortelling, en film, et bilde og ei kofte.

 

Liselotte Wajstedt undersøker en personlig historie og finner koblinger til sitt eget liv. Fortellingen, som kunstneren selv forteller i et lydopptak, handler om en elsket mormor og hennes omveltende livsvalg. Tross sin læstadianske tro og sosial misbilligelse bryter hun opp fra et tilsynelatende perfekt ekteskap for å leve sammen med en annen mann. Liselotte tar utgangspunkt i sine egne minner og avdekker flere. Som voksen begynner hun å forstå sammenhenger som hun tidligere ikke reflekterte over.

I filmen veves familiefotografier og naturbilder sammen. De akkompagneres av musikk av Hanna Nutti, som har tolket fortellingen i tekst og musikk. I filmen syr Liselotte en hvit kofte til sin mormor med symaskinen hun har arvet fra henne. På kofta har hun trykket en rekke bilder fra mormorens liv som senere er lagt sammen, bit for bit. Koften vises i utstillingen, sammen med et fotografi som portretterer Liselotte i kofta. Elle Máret Valkepää har laget smykkene til kofta. Bildet er tatt av Lisa Kejonen.

 

 

VÄRMLANDS MUSEUM, 23 jan 2016 – 28 feb 2016

I installationen The Lost One formulerar Liselotte Wajstedt en ömsint berättelse om sin mormor. Hon undersöker en personlig historia och finner kopplingar till sitt eget liv.

Verket speglar också många djupt allmänmänskliga frågor och tankar om livet. I verket ingår en film, en muntlig berättelse, ett fotografi och en kolt.

Berättelsen handlar om en älskad mormor och hennes omvälvande livsval. Trots sin laestadianska tro och samhällets ogillande bryter hon upp från det till synes perfekta äktenskapet för att leva tillsammans med en annan man. Liselotte Wajstedt utgår från sina egna minnesbilder och funderar kring dem. Som vuxen börjar hon förstå sammanhang som hon tidigare aldrig reflekterat över.

I filmen vävs familjefotografier och nytagna miljöbilder samman. De ackompanjeras av ett nyskrivet musikstycke av Hanna Nutti som har tolkat berättelsen i text och musik. I filmen ser vi Liselotte Wajstedt sy en vit kolt till sin mormor med den symaskin hon ärvt av henne. Längs fållen har hon tryckt en rad bilder från mormoderns liv och hon fogar samman dem, bit för bit. Kolten visas i utställningen tillsammans med ett fotografi som porträtterar konstnären i den vita kolten.