En film om övergrepp

Med arbetstiteln ”Tystnaden i Sápmi”

58/80 min

Har fått tillräckligt med Utvecklingsstöd för att jag ska kunna börja arbeta!

Ser så mycket fram emot att skriva klart manuset , provklippa och hitta filmens form under sommaren.

Co-producers: Filmpool Nord, Katja Härkönen

Med utvecklingsstöd:

Internationella Samiska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet, Klara Klara Grunning

Nordnorskt Filmsenter

©️Liselotte Wajstedt, Vaja Productions

Foto: Harry Johansen

Foto: Liselotte Wajstedt

Karaktär: Marion Anne

©️ Liselotte Wajstedt, Vaja Productions

Foto: Hans-Olof Utsi

Karaktär: Ida Kristin Labba Persson

Filmen görs i samarbete med

Co-producers: Filmpool Nord, Katja Härkönen

Med utvecklingsstöd:

Internationella Samiska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet, Klara Klara Grunning

Nordnorskt Filmsenter

#liselottewajstedt #liselottewajstedtfilm #director #igotworktodo #documetaryfilm #sápmi #gákti